GDPR – Behandling av personuppgifter

ProTalent AB, org.nr. 556810-6529, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning. Dina personuppgifter lagras/hanteras därmed i länder inom EU/EES och i USA.

För dig som KUND, behandlar vi dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänster. De personuppgifter som vi kan samla in och behandla är: för- och efternamn, e-post, telefonnummer, arbetsplatsadress och eventuell mailkorrespondens mellan ProTalent och dig.

Uppgifterna är endast tillgängliga för behöriga användare på ProTalent AB.

I ProTalents årliga kvalitetsöversyn kontrollerar vi att personuppgifter hanteras ändamålsenligt och att uppgifter inte lagras längre eller i större omfattning än vad som fordras.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter: carina@protalent.se

Du kan kontakta Datainspektionen om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.

sv_SESwedish